controlling, budżet
i wdrożenia CRM & ERP

Sebastian Steckiewicz

Poznajmy się!

Co mogę dziś dla Ciebie zrobić?

Warsztat Biznesu to miejsce, w którym możemy wspólnie przyjrzeć się Twojej firmie. Jeśli zdecydujesz, że jakiś jej obszar wymaga dostrojenia czy tuningu, będziemy starać się wspólnie określić zakres działań, znaleźć metody i zaplanować harmonogram działań.

Od lat pomagam znakomitym firmom moich klientów osiągać ich cele wdrażając zmiany i udoskonalenia, które są jak tuning dla dobrego sportowego samochodu.

 

Controlling

Budowanie systemów kontroli efektywności kluczowych procesów w firmach i przedsiębiorstwach.

Wdrożenia CRM i ERP

Zintegrowane systemy wspomagania zarządzaniem relacjami z klientem i zasobami w firmie.

Zarządzanie przez cele

Efektywne zarządzanie, premiowanie za wykonanie zadań, zgodnych z celami organizacji.

Kalkulacja cen

Bądź konkurencyjny, dzięki cenom opartym o koszty produkcji i mądrej polityce rabatowej!

Budżet operacyjny

Recepta na nieustanne poprawki w budżecie. Dynamiczny i efektywny sposób planowania!

Systemy wynagrodzeń

Stworzymy efektywne systemy wynagrodzeń dla działu handlowego, produkcyjnego i biura.

Pulpit managerski

Podejmuj decyzje w oparciu o realne, aktualne i kluczowe dane o stanie Twojej firmy!

Optymalizacja magazynu

Zmniejsz koszty magazynowania, unikaj trudnozbywalnych zapasów, oszczędzaj miejsce!

Maski kodów produkcyjnych

Koniec z pomyłkami w zamówieniach, i nieporozumieniami w magazynie – czytelne i jasne nazwy produktów!

Wartości, którymi żyję

Staram się być człowiekiem świadomym wyznawanych przez siebie wartości. Uważam, że dobra współpraca możliwa jest tylko wtedy, gdy dzielę z klientem wspólne przekonania o tym, czym jest uczciwość i sprawiedliwość.

 

5

Odpowiedzialność

Rzetelność wymaga fachowej wiedzy i solidności, to wszystko stanowi o istocie dbałości o sprawy moich klientów!

5

Efektywność

Skuteczność i sprawna realizacja zadań to najistotniejsze elementy drogi do realizacji celów.

5

Aktywność

Pracowitość i zaangażowanie w procesy, którymi kieruję to klucz do dobrych relacji z partnerami i klientami.

5

Poufność

Dyskrecja, zachowanie tajemnic partnerów i klientów to oczywiste składniki relacji opartych na zaufaniu.

5

Etyka codzienności

Jako mąż, ojciec, szafarz Najświętszego Sakramentu w Kościele katolickim staram się stosować jasne i przejrzyste reguły życia, także w biznesie!

Piramida sukcesu organizacji

Nic nie dzieje się od razu. Najlepszą gwarancją sukcesu jest stopniowe i przemyślane wprowadzanie zmian. Niezwykle istotna jest też dbałość o ich utrwalanie i podtrzymywanie. Każdy element, musi okrzepnąć, by móc budować na nim inny. Ten proces świetnie reprezentuje nasza autorska piramida, która przedstawia kolejne szczeble optymalizacji firm i przedsiębiorstw.

Nieustanne doskonalenie, zwinność i elastyczność

Na którym etapie jest Twoja firma?

Życie firmy rozpoczyna się z chwilą powstania idei. Gdy tylko nabiera ona kształtu, zaczyna rosnąć w świecie konkretnych wartości, celów i oczekiwań. Moje doświadczenie uczy mnie, że optymalizacja i to, co w Warsztacie nazywamy tuningiem, może wpłynąć na rynkową pozycję organizacji, jej wizerunek oraz szanse na realizację celów.

BUDOWANIE STRATEGII STAŁEGO WZROSTU

Otoczenie rynkowe bywa niestabilne, także wewnętrzne elementy organizacji dalekie są od jakiejkolwiek stałości. Pomagamy uzyskać stały wzrost efektywności w zmiennych warunkach!

SUKCESJA W FIRMACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZINNYCH

Firmy rodzinne to bardzo specyficzne organizmy. Proces przejmowania organizacji przez młodsze pokolenie to świetna okazja do bilansu, rozpoczęcia drogi systematycznego ulepszania organizacji i czytelnego otwarcia nowego rozdziału w historii firmy.

FUZJA, WEJŚCIE NA GIEŁDĘ, SPRZEDAŻ

Nie tylko aktualny zysk decyduje o wartości Twojej firmy. Istotna jest także kultura organizacyjna, poziom informatyzacji i racjonalność procedur. Pomagamy doprowadzić firmy i przedsiębiorstwa do ich najwyższej możliwej wartości.

WDRAŻANIE PLANÓW RATUNKOWYCH I RESTRUKTURYZACJA

W niektórych sytuacjach potrzebne są szybkie i zdecydowane działania o charakterze interwencyjnym. W naszej pracy definiujemy nieefektywne obszary, opracowujemy plan i wykonujemy go, stale monitorując kluczowe parametry.